به گزارش“سیرجان خبر” جلسه راهکار های تو سعه اقتصادی و صنعت با حضور مهندس آرش معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار و جناب آقای حسن پور و مهندس زریس فی معاون بازرگانی صنعت ،معدن و تجارت و جمعی 24 نفره از رایزنان اقتصادی برگزار شد .

حسن پور با اشاره بر این که سیرجان در حال حاضر 100 بازرگان داخلی و خارجی دارد اعلام نمود :سیرجان آمادگی پذیرش سرمایه گزاری خارجی در بخش صنعت و کشاورزی را دارد.

وی افزود :کشور ایران دارای فزای امن سیاسی و امنیتی است و شرایط لازم برای جذب سرمایه گزار خارجی و ورود ارز به کشور را دارد.

حسن پور در ادامه خاطر نشان کرد : قوانین جدیدی در حال وضع شدن هست که شرایط بهتری برای سرمایه گزار خارجی فراهم میکند .

زریس فی نیز گفت :استان کرمان از لحاظ صنعتی، کشاورزی و صنایع دستی بالاترین رتبه را در تمامی استان های کشور دارد ولی باید 7 برابر صادرات خود را افزایش دهد تا به حد استاندارد برسد.

وی در ادامه از رایزنان اقتصادی خواستار همکاری شد که وضعیت صادرات استان را با این که شرایط مطلوب جذب سرمایگزار و خریدار خارجی که دارد به اوضاع مطلوب تری برسانند.