به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی “سیرجان خبر” جلسه کار گروه کشاورزی هفته گذشته با حضور نماینده شهرستان سیرجان در مجلس وفرماندار سیرجان برگزار شد.

در این جلسه مدیر جهاد کشاورزی سیرجان گفت: مشکل موتور پمپ های کشاورزی باید رفع شود و موتور هایی که آب آن ها انتقال یافته باید مورد بررسی قرار گیرند و با ایجاد برنامه زمان بندی شده خاموشی چاه های کشاورزی از تاریخ 15 آذرماه اجرایی می شود.

مسعودی اظهار داشت: در این جلسه مصوبات بیمه کشاورزی محصولات و نصب کنتور بر روی موتور پمپ های کشاورزی به تصویب حاضرین رسید واجرایی خوهد شد.

وی بیان کرد: همایش فر صتهای قابل سرمایه گذاری وشیلات و همایش بهره برداری از منابع آبی و آبیاری تحت فشار در دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.