به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی “سیرجان خبر” اولین جمعه بازار خودرو با حضور رئیس اتاق اصناف و جمعی از مسئولین در شهرک حمل و نقل سیرجان افتتاح شد.
محمد نیکویی مسئول جمعه بازار خودرو گفت: این نمایشگاه خودرو جهت سهولت در خرید خودرو و همچنین برچیدن دست واسطه ها در بازار خودرو راه اندازی شده است.
وی بیان کرد: در این بازار خودرو ها توسط کارشناسان مجرب قیمت گذاری شده که پس از آن با توافق دو طرف خریدار و فروشنده کار های بعدی برای انجام
تعهدات سند مالکیت انجام می شود.
نیکویی ابراز داشت: با استقبال مردم از این جمعه بازار شاهد افزایش برخی امکانات نظیر تنظیم سند کارشناسی راهنمایی و رانندگی خواهیم بود و این حرکت تنها برای سهولت در خرید خودرو و تنوع ایجاد شده است.