تکدی گری پاکستانیواقعیت آن است که وضعیت اشتغال شهرستان در پی حضور غیرقانونی اتباع بیگانه و چندان مطلوب نیست که در این میان بیشترین ضرر متوجه کارگر سیرجانی است.

سیرجان خبر: هر سال در ایام برداشت پسته کارگران فصلی از مناطق گرمسیری مثل جیرفت و اطراف حاجی آباد به سیرجان می آیند و در حاشیه شهر، بصورت خانوادگی، در چادر  و در وضعیت بد بهداشتی به سر می برند.

اما در هفته های اخیر علاوه بر حضور این کارگران تعدادی خانوار پاکستانی بصورت اسکان موقت در اطراف شهر زیدآباد ساکن شده اند که در وضعیت بسیار بد بهداشتی به سر می برند.

به گزارش خبرنگار ما از زیدآباد، اتباع پاکستانی طی چند هفته گذشته در پناه دیوار یک کارگاه نیمه ساز در کنار جاده اصلی (روبروی شهرداری زیدآباد) ساکن شده اند که در وضعیت بسیار بد بهداشتی زندگی می کتتد.

برمبنای این خبر، در سال های گذشته در ایام برداشت محصول پسته با افزایش دزدی نظیر سرقت محصول پسته کشاورزان و موتورسیکلت مشاهده شده است که بی ربط به حضور این مهاجرین و کارگران فصلی نیست.

معضل دیگری که این افراد به وجود آورده اند تکدی گری و در برخی موارد زورگیری بوده است. اگر این روزها از جاده جلال آباد عبور کنید حتما این متکدیان را مشاهده می کنید.

واقعیت آن است که وضعیت اشتغال شهرستان در پی حضور غیرقانونی اتباع بیگانه و نیروی کار غیرمجاز چندان مطلوب نیست که در این میان بیشترین ضرر متوجه کارگر سیرجانی است که دغدغه‌ جایگزین شدن با نیروی کار ارزان را دارند.

اتباع بيگانه که به صورت غيرقانوني در شهر تردد مي کنند و براي فرار از دست ماموران عمده آنان در مکان هاي متروک و دور از دسترس يا بين جمعيت ايرانيان، به طور فلاکت باري زندگي مي کنند و به سبب رعايت نکردن مسائل بهداشتي، منشا شيوع بسياري از بيماري ها در جامعه هستند.

در پایان نیز امید آن داریم که مسئولین مربوطه، در راستای بهبود وضعیت مهاجرین گامهای مفید و موثر برداشته و تصمیمات لازم در این زمینه را هرچه زودتر اتخاذ نمایند تا  همشهریان عزیز و کشاورزان زحمت کش که پس از یکسال زحمت اکنون باید حاصل دسترنج خود را برداشت کنند دیگر دغدغه ای جز برداشت محصول خود نداشته باشند.

عکس: سیرجان خبر / سید کاظم قریشی

پاکستانی تکدی گری پاکستانی پاکستانی پاکستانی تکدی گری پاکستانی