“سیرجان خبر” سایت اتاق 24 نوشت: یک فروند هواپیمای جت استار در فرودگاه مشهد دچار حادثه شد.