به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی “سیرجان خبر “،  سید محمد ایران نژاد رئیس شورای شهر سیرجان که به اتهام فساد مالی در بازداشت به سر می برد صبح روز گذشته پس از آزادی در جلسه شورای شهر حضور یافت.

حضور سید محمد ایران نژاد باعث شد تا برخی از اعضای شورای شهر در جلسه حاضر نشوند و جلسه نیمه تمام بماند.

این عضو بازداشت شده شورای شهر در جلسه روز گذشته پس از اعتراض یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر حضور وی در جلسه گفت: من پشیمانم، غفلت کردم و به  چاه افتادم واز همه عذر خواهی می کنم.

به گفته یکی از از اعضای شورای شهر نایب رئیس شورا می بایست در مدت غیبت سیدمحمد ایران نژاد عدم حضور وی را گزارش کند که این کار انجام نشده است.

به گزارش  “سیرجان خبر “، سید محمد ایران نژاد  حدود  سه هفته قبل به جرم برداشت غیر مجاز از حساب مالی شهرداری توسط سازمان بازرسی استان کرمان  بازداشت شده بود.