بنا به گزارش خبرنگاران اعزامی سایت خبری تحلیلی سیرجان خبر حضور مردمی در انتخابات بخشهای زیدآباد، بلورد، پاریز و خواجوشهر سیرجان چشمگیر و قابل توجه است.

خبرنگار اعزامی ما به زیدآباد طی گفتگویی با چندنفر از رای دهنده گان که در صف های طولانی اخذ رای حضور داشتند انگیزه آنها را بسیار قوی و پرشور دانسته است . مردم این شهر از ساعات اولیه صبح با حضور در 4حوزه انتخابی این شهر آرای خود را به صندوقهای رای واریز کردند. حجت الاسلام عاقلی امام جمعه زیدآباد با حضور در حوزه انتخابیه مدرسه راهنمایی مریم زیدآباد رای خود را به صندوق انداخت و طی سخنانی بیان داشت: این انتخابات همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند بایستی به یک حماسه سیاسی ماندگار در طول تاریخ انقلاب تبدیل شود.

شرایط و وضعیت مشابهی نیز در سایر بخش ها به چشم می خورد.

گزارش تصویری ما را در ادامه مشاهده فرمایید…

6 7 21 23 24 16 8 17 18 19 20 9 2 1 10 11 12 13 15