به گزارش خبرنگار حماسه و دفاع “سیرجان خبر” این رزمایش که بطور همزمان در چند شهرستان از استان برگزار شد در سیرجان نیز گردان های شرکت کننده در رزمایش محمد رسول الله(ص) شامل 7 گردان بیت المقدس  و ۳گردان کوثر بود که در منطقه عمومی اردوگاه قدس واقع در کیلومتر 20 محور سیرجان-بندرعباس انجام پذیرفت.

در ادامه گوشه ای از حماسه بسیجیان در این رزمایش را مشاهده کنید…

 

9 20 4 7 5 23 6 25 26 16 15 19 3 2 13 12 22 10 11 8 28 18 14 1