“سیرجان خبر” پولادي که به دليل مشکلات سربازي اش از حضور در تيم ملي منع شده و گويا حتي تحت تعقيب قرار گرفته است، از بازگشت به ايران خودداري کرده است. در عکس کريم انصاري فرد و مسعود شجاعي در حال اشاره به شماره پيراهن مهرداد پولادي مشاهده مي شوند. کريم در توضيح پستش نوشت:« داداش جات خيلي خاليه»

حمايت کریم و شجاعی از بازيکن تحت تعقيب +عکس