به گزارش“سیرجان خبر” محسن اسدی افزود: با تصویب کمیته بحران آب سیرجان و با همکاری کشاورزان از صبح امروز این تعداد موتور پمپ کشاورزی به مدت یک ماه خاموش شد.

وی تصریح کرد: با این اقدام طی این مدت 35 میلیون مترمکعب آب صرفه جویی می شود.

کرمان از استان های بحرانی در بخش آب است و یکی از اقدامات محوری شورای حفاظت آب استان، بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی است.