imagesfbfffbbfفرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به هفته مبارزه با مواد مخدر محیط های گرم خانوادگی و روابط دوستانه بین والدین و فرزندان را مهمترین عامل پیشگیری از اعتیاد در جامعه دانست و پایبندی افراد به اصول و قواعد زندگی اسلامی راه ورود به دام اعتیاد را می بندد.

به گزارش«سیرجان خبر» در گفتگو با سرهنگ مهریار سعیدی؛تنهایی افراد و از بین رفتن اعتماد به نفس باعث می شود که فرد هویت درونی خود را جاهایی دیگر جستجو کند.

وی اضافه کرد:محیط های گرم خانوادگی و ارتباط دوستانه والدین با فرزندان باعث می شود که نوجوانان و جوانان اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری را بخوبی یاد بگیرند و در سطح جامعه خود را تنها حس نکنند.

سعیدی در ادامه افزود:رها کردن فرد معتاد توسط خانواده ها را تنها راه پیشگیری از اعتیاد مجدد افراد معتاد خواند و گفت:رفتار درست و منطقی والدین می تواند تفکرات غلط را از ذهن این گونه افراد بیرون آورده و آن ها را به زندگی دوباره امیدوار سازد.

وی در پایان از خانواده ها  در خواست کرد:با حمایت عاطفی و ارائه مشاوره های درست به فرزندان خود از ورود نوجوانان و جوانان به عرصه هلاکت بار اعتیاد جلوگیری نمایند.