روز خبرنگاريک حقوقدان گفت: یکی از منابع مهم حقوق بین‌الملل استفاده از اخبار دقیق بدون تفسیرهای به رای منتشر کنندگان خبر است، و از اين رو مي‌توان خبرنگاران را افراد فعال و تاثيرگذار در جامعه دانست.

به گزارش “سیرجان خبر”به نقل از باشگاه خبرنگاران،یکی از ارکان حقوق بشر و آزادی انسان‌ها اطلاع رسانی دقیق به آنها همراه با تعهد و مسئولیت در لوای استفاده از ابزار رسانه‌های خبری اعم از عکاسی، خبرنگاری، گزارش‌گری و مانند آن بدون موضع‌گیری سیاسی و احترام به حقوق مردم، دولت‌ها، ملت‌ها، فرق و گروه‌ها است.

“محمدجعفر نعنا‌کار” حقوقدان و وکيل دادگستري همزمان با روز خبرنگار طي يادداشتي به بررسي اين مهم پرداخته است.

بی تردید بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل نمی‌توان انتظار داشت یک جامعه انسانی بتواند به درجات بالا و والای انسانی نائل شده و مسیر پیشرفت، توسعه، عدالت و صلح را پیش بگیرد.

یکی از منابع مهم حقوق بین‌الملل در عرصه‌های گوناگون استفاده از اخبار دقیق بدون تفسیرهای به رای منتشر کنندگان خبر است، اینگونه است که حقوقدانان می‌توانند از مواضع صحیح دولتمردان، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و افراد تاثیر‌گذار جامعه بین‌الملل مطلع شده و در نتیجه می‌توانند مواضع صحیح را برای حمایت از ملت‌ها و دولت‌های متبوع خود اتخاذ مي‌کنند.

خبرنگار به ما هو خبرنگار از منظر حقوقی چنان شریف و قداست دارد که به او به عنوان یک امین امانت‌دار نگریسته می‌شود.

۱۷ مرداد ماه که برابر است یا شهادت محمود صارمی‌ به درستی و شایستگی از سوی شورای فرهنگ عمومی‌کشور به عنوان روز خبرنگار نامگزاری شده است.

روزی که از منظر حقوق بین‌الملل روزی بود که یکی از فجایع انسانی و ضد حقوق بشری رخ داد، روزی که در آن نه تنها به مصونیت کنسولگری احترام گذاشته نشد بلکه تنها فرد غیر دولتی و غیر وابسته به کنسولگری ایران نیز مورد شهادت قرار گرفت.

به نظر می‌رسد حقوقدانان در رشته‌های مختلف حقوقی جهت نشر و تفسیر اخبار و وقایع حقوقی داخلی و بین‌المللی بدون همکاری و مجاهدت‌های خبرنگاران نمی‌توانند راه از بی‌راه تشخیص داده و وابستگی انکار‌ناپذیری به اخبار تولید و منتشر شده خبرنگاران متعهد دارند.

روز خبرنگار مبارک…