به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از بوتیا،جشن روز دانشجو با حضور محسن هاشمی معاون عمرانی دانشگاه آزاد در تالار حافظ؛ واحد کرمان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم کلیپ‌هایی از فعالیت‌ها تشکل‌های دانشجویی پخش شد که همراه با سخنان هاشمی رفسنجانی در رابطه با فتنهٔ ۸۸ بود.
در این کلیپ‌ها متاسفانه تلاش در تطهیر چهرهٔ سران فتنه شده بود.

بخشی دیگر اجرای موسیقی زنده بود که همراه با اعتراض و خروج گروهی از دانشجویان به خاطر نزدیکی به اربعین حسینی همراه شد.
در آغاز سخنان محسن هاشمی عدهٔ زیادی از دانشجویان دختر در اعتراض به حضور وی در دانشگاه سالن را ترک کردند و قسمت خواهران این تالار به کلی خالی شد؛ این اتفاق در قسمت برادران نیز با خروج تعداد زیادی از دانشجویان پسر نیز تکرار شد.
آن عده‌ای هم که در سالن مانده بودند در حین سخنان محسن هاشمی بار‌ها و بار‌ها با دست زدن خواستار اتمام سخنان وی شدند.
محسن هاشمی هم در سخنان خود با مظلوم نمایی خود و خانوادهٔ خود مخالفان تفکرات پدرش را مخالفان پیشرفت کشور دانست و بار‌ها از نام سران فتنه در سخنرانی‌اش استفاده است.
برخی از تشکل‌های دانشجویی نیز با بیان اینکه خداوند بخشنده است، بس باید بخشید سعی در تطهیر چهرهٔ سران فتنه و تغییر افکار عمومی را داشتند که این روند در کل این مراسم به خوبی مشهود بود.
در پایان نیز دانشجویان از عدم سنخیت حضور محسن هاشمی و سخنان وی در مراسم روز دانشجو و بد زمان بودن برگزاری این مراسم در نزدیکی اربعین حسینی و امنیتی بودن سالن به شدت اعتراض کردند.