به گزارش“سیرجان خبر” احمد مسعودی با اشاره به تغییرات اقلیمی شدید روزهای اخیر در استان کرمان گفت: این تغییرات اقلیمی و سر شدن ناگهانی و بی سابقه هوا خساراتی را به کشاورزان وارد کرده است که بیشترین این خسارت ها به گلخانه داران وارد شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به احتمال سرد شدن هوا طی روزهای آینده کشاورزان با تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارتها را انجام دهند که بهترین راهکار بیمه محصولات کشاورزی است.

وی خواستار تظیم دمای گلخانه ها شد و افزود: در خسارتی که طی روزهای گذشته به گلخانه های سیرجان وارد شده است متاسفانه 4 میلیار و800 میلیون تومان خسارت به عده ای از گلخانه داران وارد شده است.

وی خاطرنشان کرد: علت اصلی بروز این خسارات افت فشار گاز و قطعی دستگاههای گرمایشی داخل گلخانه ها بوده است.

مسعودی ادامه داد: در این مورد بیش از 70 هزار مترمربع از گلخانه های سیرجان خسارت دیده است.

وی ادامه داد: متاسفانه کشاورزان نسبت به بیمه مزارع کشاورزی اقدام نمی کنند و در زمان بروز خسارت دچار مشکل می شوند.