به گزارش“سیرجان خبر” با حکم آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه ،دادخدا سالاری منظری به سمت دادستان عمومی وانقلاب شهرستان کرمان منصوب شد.

در این حکم آمده، امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از آن اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرارداده و در انجام وظایف الهی بارعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و موید باشید.

شایان ذکر است دادخدا سالاری 25سال سابقه فعالیت در سمت های مختلف قضایی می باشد ومسئولیت های دادیار دادسرای شهرستان بم،دادستان بم،دادرس دادگاه انقلاب سیرجان،رییس دادگاه انقلاب کهنوج وجیرفت ورییس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرمان را در کارنامه خود دارد.

همچنین وی پیش از این رییس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به مدت حدود هشت سال بوده است.