به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر” پدیده تغییر کاربری اراضی محیط زیستی در سال های اخیر سبب نابودی بخش اعظمی از محیط زیست و فضای سبز شده است که به اعتقاد کارشناسان جبران این تخریب ها در کوتاه مدت غیر ممکن است.

در سال 90 برخی از پزشکان سیرجان تصمیم به راه اندازی یک مرکز (ام آرآی) در سیرجان گرفتند که از مسئولان در خواست کمک و سرمایه گذاری کردند مسئولان هم زمینی در شهر ک رزمندگان را که برای ساخت (پارک شهدا) در نظر گرفته شده بود را با تغییر کاربری و تنها 800 متر از این زمین هشت هزار متری به این پزشکان واگذار کردند.

اما بطور ناگهانی در چند ماه گذشته تعاونی حکیم عملیات دیوار گذاری بر دور این پارک را شروع کرد که با اعتراض شدید مردم محله رزمندگان روبه رو شد که پس از رایزنی های اعضای شورای شهر و اهالی رزمندگان این قضیه همچنان در هاله ای از ابهام رها شد.

اما چند روز پیش دوباره زخم کهنه این زمین با ریختن دیوار های بتنی سر باز کرده است عده ای چند روز پیش دیوار های بتنی اطراف این فضای سبز را که توسط تعاونی حکیم گذاشته شده بود را فرو ریختند که مسئولان قضایی به شدت پیگیر این مسئله و در صدد پیدا کردن فرد خاطی شده اند.

اهالی شهرک رزمندگان همچنان مدعی عدم تغییر کاربری این زمین هستند و جایی که به نام شهدا نام گذاری شده را نباید تغییر کاربری داد و قطع 300 اصله درخت در این فضای سبز ضربه شدیدی به محیط زیست وارد خواهد کرد و چندی قبل نیز اهالی محله شهرک رزمندگان به جمع آوری استشهادیه اعتراض خود را نسبت به این اقدام عجیب مسئولین نشان دادند.

این در حالی است که شهرک رزمندگان که جمعیت زیادی در خود جای داده است فاقد پارک و مکان تفریحی برای خانواده ها است.