به گزارش “سیرجان خبر”  داعش در فیلم جدیدی «نشات محمود» ۲۲ ساله و «حیدر الاسد» ۲۱ ساله را به اتهام تجسس و همکاری با دولت عراق، با دینامیت منفجر کرد.

داعش دو جوان اهل تسنن را وادار کرد تا قبل از انفجار، شعله‌ور شدن فتیله دینامیت را مشاهده کنند.

تروریست‌ها با قرار دادن این دو جوان در ساختمان تخریب‌شده از جنگ، آنان را منفجر کرد و ساختمان نیز در اثر مواد منفجره فرو ریخت.