به گزارش “سیرجان خبر” طبق ادعای برخی از این فعالین این اقدام توسط تروریست های داعشی برای مریض کردن مردم منطقه صورت گرفته است

۱

۲