به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی“سیرجان خبر”، صبح امروز پس از گذشت چند روز از انتشار خبر رد صلاحیت غیر منتظره معتمدی زاده، داوود قاسمی با کسب هفت رای بعنوان شهردار سیرجان انتخاب شد.
بار دیگر اعضای شورای چهارم در آزمونی مهم شرکت کردند و حاصل آن انتخاب داود قاسمی بعنوان شهردار جدید سیرجان بود.

در جلسه صبح امروز داود قاسمی با کسب هشت رای بعنوان انتخاب جدید شورا برای پست شهرداری سیرجان معرفی شد.

داوود قاسمی در صورت تأیید نهایی برای دومین بار است که بعنوان شهردار سیرجان در این پست مهم قرار گرفت.

حال باید منتظر ماند و دید که استانداری کرمان گزینه جدید شهرداری سیرجان را با ملاک های خود برای تصدی این پست مهم منطبق می داند یا خیر و آیا قاسمی بار دیگر بر صندلی شهرداری سیرجان تکیه خواهد زد؟؟

جزئیات جلسه امروز در خبرهای بعدی منتشر خواهد شد…