حسینی ارزشیابی پروژه مهر مدارسزهرا حسینی دبیر کمیته نظارت و ارزیابی پروژه مهر از مدارس شهر پاریز بازدید نمود

به گزارش“سیرجان خبر” حسینی دبیر کمیته نظارت و ارزیابی پروژه مهرضمن بازدید از خدمات انجام شده برای باز گشایی مدارس در سال تحصیلی جدید بیان داشت مدیران مدارس

شهرپاریز تمام سعی و تلاش خود را دارند تا مدارس برای روز بازگشایی مدارس با فضای بسیار مطلوب و زیبا پذیرای دانش آموزان باشند و در همین راستا

اقدامات خوبی انجام دادند