zaferanبه گزارش“سیرجان خبر” احمد مسعودی اظهار کرد: 35 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان سیرجان در حال حاضر به کشت زعفران اختصاص دارد و نسبت به سال گذشته با 20 در صد افزایش سطح زیر کشت همراه بوده است.

وی بیان کرد: 100 کیلوگرم محصول زعفران امسال در شهرستان سیرجان برداشت شده که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: 212 نفر روز با برداشت زعفران در مدت 25 روز در مناطق بخش پاریز و هماشهر سیرجان مشغول به کار شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان، نبود صنایع فناوری و تبدیلی را از جمله مشکلات کشاورزان زعفران کار عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بازاریابی از دیگر مشکلات این بخش است، تصریح کرد: مقدار قابل ملاحظه ای از محصول زعفران شهرستان سیرجان توسط واسطه های بخش کشاورزی با قیمت اندک خریداری می شود.

وی تصریح کرد: 120 هکتار باغ فرسوده پایین دست سد تنگو ئیه با توجه به شرایط اقلیمی و خاک مناسب برای پرورش و تولید زعفران با موافقت کشاورزان و با حذف محصولات زراعی پر مصرف به کشت محصول زعفران اختصاص می یابد و تسهیلات بانکی نیز در این راستا برای متقاضیان تعیین خواهد شد.

مسعودی گفت : تنها محصول کشاورزی که در سیرجان می تواند با خشکسالی درآمد خوبی داشته باشد، زعفران است که موجب استقبال کشاورزان نیز شده است.