“سیرجان خبر” کاربران یمنی فضای مجازی روز گذشته دو عکس از درب ورودی سفارت عربستان سعودی در صنعا پایتخت این کشور منتشر کرده اند که بیانگر احساسات یمنی ها نسبت به تجاوزهای وحشیانه پنج ماهه ارتش عربستان به کشورشان است.

درب ورودی سفارت عربستان در یمن+تصاویر
در این تصاویر یکی از جوانان هنرمند نقاش ساکن صنعا درب ورودی سفارت عربستان سعودی را با تصاویری از مار افعی و جمجمه منقش کرده است. لازم به ذکر است که در تحاوزهای چند ماه اخیر ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی هزاران یمنی شهید و مجروح شده و زیرساختهای عمرانی، صنعتی و نظامی این کشور نابود شده است.
درب ورودی سفارت عربستان در یمن+تصاویر