1282815_301“بشار اسد” رئيس جمهور سوريه در جمع فرماندهان امنيتي و نظامي اين كشور بر توانايي ارتش اين كشور در مقابله با هرگونه تهديدي تاكيد كرد.

به گزارش «سیرجان خبر» به نقل از باشگاه خبرنگاران؛”بشار اسد” رئيس جمهور سوريه در جمع فرماندهان امنيتي ونظامي اين كشور اظهار داشته است: سوريه بايد در صورت هرگونه حماقت از سوي دشمنانش آنها را متزلزل كند.

“اسد” در ادامه با بيان اينكه نيروهاي شجاع سوريه بايد دستاوردها را تحقق بخشد بر نيرو و اراده ملت سوريه در تحقق بخشيدن به پيروزي ها تاكيد كرد.
“بشار اسد” همچنين با اشاره به اينكه آنچه كه در سوريه رخ داده است به دليل تفاوت مسائل با يكديگر ارتش را از مقابله با دشمنان خارجي بازنداشته است اضافه كرد: سوريه توانايي مقابله با هرگونه چالشي را دارد.
وي افزود: به دليل اينكه دشمنان مي‌دانند كه سوريه در بالاترين سطح خود براي مقابله اقدامات احتمالي آنها است و بوسيله اراده ملت و ارتش خود شكست ننگ آوري بر اين كشورها تحميل خواهد كرد از حمله به اين كشور ابا دارند و توانايي اين اقدام را عليه سوريه ندارند.
“رئيس جمهور سوريه” در بخش ديگري از سخنان خود با ابراز اطمينان خود از پيروزي سوريه در مقابل بحران كنوني به فرماندهان نظامي و امنيتي اين كشور گفت:شما بايد عشق به وطن وقدرت دفاع از آن را به ملت سوريه ثابت كرده و در صورتيكه اسرائيل دست به اقدام احمقانه اي زد بايد درسي به آنها دهيد كه فراموش نشود و مانند زلزله اي اين رژيم را تكان دهد.