ارتش سوریه نیروهای امنیتی سوریه ۲۴ تن از جاسوس های سرویس های خارجی را در دمشق و حومه آن دستگیر کردند.

به گزارش“سیرجان خبر”به نقل از فارس،افراد دستگیر شده، دستگاه های ارتباطی و ودوربین های فیلمبرداری پیشرفته و همچنین نقشه هایی از اماکن حیاتی شهری و نظامی سوریه، به همراه خود داشتند.

بنا به گزارش های رسیده بیشتر افراد دستگیر شده غیر سوری بوده و برخی از آنان تابعیت کشورهای همسایه سوریه را داشته و دو تن دیگر اروپایی هستند.

افراد بازداشت شده در بازجویی های خود اطلاعات خطرناکی را از تحرکات کشورهای همسایه و نیروهای ویژه آنان که تابعیت های مختلفی دارند فاش ساختند و این افراد همچنین اطلاعاتی از اتاق های عملیاتی که این کشورها ایجاد کرده اند و از طریق آنها حوادث سوریه را بررسی می کنند، افشا نمودند.