imagesCAZRGDAPفرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری سارق قطعات خودرو در سیرجان خبرداد.

سرهنگ سعیدی درگفتگوبا خبرنگار سرویس حوادث«سیرجان خبر»اظهار داشت:در راستای اجرای طرح مبارزه با سرقت قطعات ومحتویات خودرو وتشدید مقالبه با وقوع سرقت وبرخورد با سارقین،ماموران انتظامی کلانتری 13 حین گشت زنی درسطح شهر نیمه های شب موفق شدند یکی از سارقین سابقه دار را هنگام سرقت قطعات خودرویی دسنگیر کنند.

وی افزود:با انتقال این متهم به سرقت به کلانتری 13 وانجام تحقیقات لازم ،نامبرده به 6 فقره سرقت اعتراف نمود.

مهریار سعیدی ادامه داد:در بازجویی های بعمل آمده از این متهم به سرقت،وی به 6 فقره سرقت وسایل و قطعات خودرو اعتراف کردو محل اختفای وسایل مسروقه را لو داد که در اقدامی وسایل مسروقه وسایل خودرو بودند کشف و به مالباختگان تحویل داده شدند.

سرهنگ سعیدی در پایان گفت:با اعلام اینکه متهمین از طریق دادسرا روانه زندان شدند خاطرنشان کرد:این سارق اعتیاد دارد و جهت تهیه هزینه مصرف مواد اعتیاد آورشیشه،شبانه با انتخاب خودروهای که در نقاط خلوت و خارج از پارکینگ پارک شده و فاقد ایمنی مناسب بودند دستبرد میزدند.