به گزارش“سیرجان خبر” جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سؤالی درباره تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی گفت: این پرونده دو بخش دارد یکی در تهران و بخش دیگر در کرمان است.

اخیراً بانکی که ذینفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع شود. تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمان‌بر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسئولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند.

وی  افزود: درباره این پرونده در کرمان یک متهم بازداشت شده و در تهران پرونده تحت رسیدگی دادسرای اقتصادی قرار دارد و اگر این تجمیع مورد موافقت قرار گیرد احتمال دارد در آینده به صورت توأمان به آن رسیدگی شود.

پرونده‌های زیادی هم در محاکم حقوقی تهران علیه بانکی که یکی از طرفین این پرونده است مطرح شده که طبیعتاً با توجه به حجم گسترده پرونده امیدواریم زودتر به نتیجه برسیم.

جعفری دولت‌آبادی درباره خصوصی یا دولتی بودن این بانک گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم بخش عمده‌ای از این بانک خصوصی است و ممکن است سهام دولتی هم داشته باشد اسم بانک را به زبان نیاوریم بهتر است زیرا ممکن است سپرده‌گذاران آن احساس ناامنی کند اما در این پرونده ۵ بانک مطرح است و یکی از بانک‌ها موضوع را کشف کرده و خیلی کمک کرده است تا این ماجرا به سرانجام برسد.