به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از فارس،نیروهای سازمان اطلاعات لبنان یک جوان به نام مصطفی ح. از اعضای گروه احمد الاسیر شیخ سلفی تندرو را دستگیر کردند.

این جوان به اتهام ارتباط با یکی از افراد دست داشته در انفجار جلوی سفارت ایران دستگیر شد.

منابع امنیتی لبنان اخیرا هویت دو مهاجم انتحاری به سفارت ایران در بیروت شامل یک لبنانی و یک فلسطینی را شناسایی کردند.

یکی از آنها معین ابو ظهر است که از اعضای گروه الاسیر به شمار می رود.

گروه الاسیر چند ماه پیش در شهر صیدا در جنوب لبنان با نیروهای ارتش درگیر شد و سپس اعضای آن از جمله شخص الاسیر فرار کردند و برخی گزارش ها از حضور الاسیر در سوریه حکایت دارد.

در حمله به سفارت ایران تعدادی از شهروندان ایرانی و لبنانی از جمله رایزن فرهنگی ایران شهید و شمار دیگری زخمی شدند.