فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری ۱۶ خرده فروش و قاچاقچی مواد مخدر با کشف ۲۲۷ کیلو مواد مخدر و پلمپ ۴ محل توزیع مواد مخدر خبر داد.


به گزارش سیرجان خبر؛ سرهنگ مرتضی امیرسبتکی در تشریح این خبر گفت : در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از جرائم و مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر و جمع آوری معتادین متجاهر و پرخطر توسط ماموران انتظامی در سطح شهرستان سیرجان ۱۲ خرده فروش و ۴ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۲۲۷ کیلو انواع مواد مخدر کشف ۲مغازه و ۲ باب منزل محل توزیع مواد افیونی نیز پلمپ شدند.
فرمانده انتظامی سیرجان در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و مستمر با خرده فروشان مواد مخدر و کسانی که بخواهند به هر نحوی آرامش و امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند ، توسط انتظامی شهرستان با اقتدار کامل انجام می شود.