salehi energi atomiبه گزارش“سیرجان خبر” به نقل از باشگاه خبرنگاران،علی اکبر صالحی روز شنبه در  حاشیه همایش یگان‌های حفاظتی سازمان‌های دولتی گفت: چندی قبل در جریان فعالیت تعدادی خرابکار در مراکز هسته‌ای قرار گرفتیم که با شناسایی آنها اجازه دادیم آنها فعالیت‌شان را ادامه دهند تا در زمان مناسب و دسترسی به جزئیات دستگیر شوند.

وی ادامه داد: 4 نفر از این افراد در زمان بزنگاه دستگیر شدند و بازجویی‌ها از آن‌ها ادامه دارد. اکنون نیز اجازه دهید بیشتر در این مورد اطلاع رسانی نکنم چرا که این افراد در مراحل بازجویی هستند اما باید باز هم تاکید کنم که تمامی فعالیت این افراد تحت نظر قرار داشت.