به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی “سیرجان خبر”، شهرستان سیرجان یکی از بهترین شهرستانهای دارای شرایط اقتصاد مقاومتی کشور است که باید در این زمینه با یک برنامه ریزی جامع و توجه به ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری مولد، اقتصاد مقاومتی را در تمامی زمینه ها شکوفا کرد.

رواج بازار کاذب، خام فروشی مواد معدنی و خط تولید کالاهای خارجی عمده ترین مسائلی هستند که دامنگیر مسائل اقتصادی شهرستان شده است که با این معضلات اقتصادی وحاکمیت تفکر نظام سرمایه داری رایج در شهرستان سیرجان، شاهد فقدان تبلور اقتصاد مقاومتی هستيم.

متاسفانه شاهد خام فروشی مواد معدنی در معادن سیرجان هستیم که این روند با اقتصاد مقاومتی تضاد داشته و موجب ورود کالاهای وارداتی به اقتصاد کشور شده و نوعی اقتصاد عاریتی محسوب می شود.

از دیگر مشکلات اقتصادی شهرستان می توان به افتتاح چندین و چندباره خط تولید تلویزیون‌های هوشمند و سه‌بعدی ال‌جی در سیرجان اشاره کرد که تعطیلی خیلی از کارخانه های تولیدی داخل را به همراه داشته است.

باید گفت دشمن از وابستگی ملت ایران سود می‌برد وتمام تلاش خود را به کار می گیرد تا در مقابل اقتصاد مقاومتی ایران که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، اقتصاد عاریتی را جایگزین کند.

در این زمینه مدیریت و برنامه ریزی صحیح می تواند آسیب‌ها و نقایص عرصه اقتصاد شهرستان را کنار زده و این مشکلات را بهبود بخشد.

سرمایه‌گذاری و توجه به ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری مولد در شهرستان و استفاده از نیروهای بومی از دیگر راهکارهای پیش رو محسوب می شود که نیازمند توجه جدی به ظرفیت‌های عمومی داخلی است.