اردوگاه اشرفدولت عراق دیروز در بیانیه ای دستور تخلیه فوری اردوگاه اشرف را صادر کرد.

به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از باشگاه خبرنگاران،”علی الموسوی” مشاور نخست وزیر عراق در مصاحبه با فرانس پرس از صدور دستور دولتی برای خروج اعضای منافقین از اردوگاه اشرف خبر داد.

دولت عراق در بیانیه خود خواستار تخلیه فوری اردوگاه اشرف از سوی بقایای منافقین شده است.