به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی “سیرجان خبر”، دو نشریه جدید با گرفتن مجوز انتشار از وزارت ارشاد به جمع نشریات شهرستان سیرجان پیوستند.

در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات شماری از مجوز نشریات مختلف مورد بررسی قرار گرفتند که دو نشریه به  نام های “نسیم سیرجان” و “عصر سیرجان” از وزارت ارشاد مجوز انتشار گرفتند و به جمع مطبوعات سیرجان پیوستند.

یکی از این نشریات که به تازگی  مجوز انتشار گرفته است، “نسیم سیرجان” نام دارد و مدیر مسئولی آن  را فرهاد فتحی زاده عضو سابق شورای شهر سیرجان عهده دار است که به زودی بر روی گیشه مطبوعات سیرجان قرار خواهد گرفت.

دومین نشریه تازه نفس سیرجان به نام “عصر سیرجان” و به مدیر مسئولی مجتبی احمد زاده سیرجانی یکی از فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران جوان و با تجربه سیرجانی است که چندی پیش توسط وزارت ارشاد مجوز انتشار گرفته است.

با مجوز گرفتن این دو نشریه تعداد نشریات سیرجان به 16 عدد رسید و از نظر تعداد نشریات شهر سیرجان در کشور  رکوردار است.

به گزارش  “سیرجان خبر”، نشریه تخصصی «سیرجان آباد» نیز در مهرماه سال جاری با مدیر مسئولی عبدالله نجیب  بر روی دکه مطبوعات سیرجان قرار گرفت.