“سیرجان خبر” مسافران کشور عراق که از ایران به قصد زیارت راهی این کشور می شوند شاید خیلی در این کشور احساس غربت نکنند.عراق کشوری است که بسیاری از محصولات آن از طریق ایران تامین می شود.

زائران ایرانی هنگام خرید از فروشگاههای این کشور محصولاتی که درون ایران تولید می شود را می توانند به وفور پیداکنند؛همچنین یکی از مقصد های اصلی محصولات کمپانی های اتومبیل سازی ایران کشور عراق است و در خیابانهای مختلف این کشور محصولات کارخانه ای “سایپا و ایران خودرو” به وفور دیده می شود.

بر اساس این گزارش،یکی از صحنه هایی که در بدو ورود زائران ایرانی به کشور عراق در مرز مهران توجه همه را به خود جلب می کرد دپوی تعداد زیادی از پراید های ایرانی بود که به عراق فرستاده شده است.