به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی“سیرجان خبر”، جلسه شورای حل اختلاف استان کرمان روز گذشته پیرامون مسائل فساد مالی اخیر شهرداری و رئیس شورای شهر سیرجان برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورای حل اختلاف استان کرمان پس از بررسی پیرامون شرکت سید محمد ایران نژاد رئیس شورای شهر سیرجان در فساد مالی و برداشت غیر مجاز از حساب مالی شهرداری سیرجان و اتهام رشوه خواری سلب عضویت شد.

پس از صلب عضویت سید محمد ایران نژاد، اسماعیل خواجویی عضو علی البدل شورای شهر سیرجان بجای وی بر کرسی شورای شهر سیرجان تکیه خواهد زد. اسماعیل خواجویی سه شنبه این هفته برای اولین بار به شورای چهارم  خواهد آمد. اسماعیل خواجویی هم اکنون ریاست اتاق اصناف سیرجان را بر عهده دارد و سابقه عضویت در شورای شهر سیرجان را نیز دارا می باشد.

شایعات از سلب عضویت و احضار برخی دیگر از اعضای شورای شهر سیرجان حکایت دارد و احتمال اینکه در  آینده نزدیک شورای چهارم  منحل شود نیز دور از انتظار نیست.