solfat mesبه گزارش“سیرجان خبر” مدیراین کارخانه گفت : برای راه اندازی و نصب دستگاه های این کارخانه بیش از 20 میلیارد ریال هزینه و برای 16 نفر مهندس نیز زمینه اشتغال فراهم شده است.
آقای روحانی افزود: این کارخانه قادر است سالیانه 1400 تن سولفات مس را از خاکها و ضایعات معدنی با روش مخازن تحت فشار و براساس تحقیقات علمی تولید کند.
وی بااشاره به اینکه در این کارخانه روش جدا سازی فلزات گرانبها نیز انجام می شود افــزود: سولفات تولیدی این کارخانه برای مصرف صنایع کشاورزی، لاستیک سازی ، رنگ ،آفت کش ها و برخی تولیدات صنعتی کاربرد دارد که علاوه بر مصارف داخلی مشتریانی نیز در خارج از کشور دارد.