به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر” سرلشکر ایران نژاد از راه اندازی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر سیرجان خبرداد.

محمد ایران نژاد مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر سیرجان گفت: مرکز مطالعات و پژوهش ها که طرح آن از طرف محسن اسدی به شورا پیشنهاد شد که اساس کار این مرکز تحقیق و پژوهش بر عملکرد مجموعه شهرداری می باشد که می تواند از بروز مشکلات شورا ها در انتخاب شهردار و وظایف محوله آن ها را کاهش دهد.

وی بیان کرد: از سوی اعضای شورای شهر محسن اسدی زیدآبادی به عنوان مسئول این مرکز انتخاب شد و کار مرکز پژوهش ها آغاز شده است و در زمینه های مختلف به شورا کمک خواهد کرد.

ایران نژاد اظهار داشت:  مواردي كه بعد از ارجاع به كميسيون ها،نياز به پژوهش و تحقيق دارد به این مرکز ارائه می شود و پس از بررسی و پژوهش بر روی موضوع مورد نظر به شورا ارجاع می شود و دو نفر نیروی متخصص در این زمینه با مسئول این مرکز همکاری دارند و در آینده یک دفتر براین مرکز ساخته خواهد شد.