به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از آرمان کرمان،دولت یازدهم اگر چه از نظر اظهار نظر های عجیب و غریب چندان قابل نقد نیست ولی شاید بتوان از نظر توهین به مخالفان به خصوص توسط کسانی که خود را داعیه دار دولت می دانند پیشتاز دانست.

در آخرین این توهین ها مرعشی که نسبت خانوادگی نیز با هاشمی دارد و جزو محکومین فتنه است، کسانی که به دولت نهم و دهم رای دادند و آنها را نپسندیدند را مورد عتاب قرار داده است و در سخنانی موهن طرفداران رییس جمهور سابق را بی شرف می خواند.

مرعشی به خبرنگار ایلنا می گوید: ” اگر کسی از تکرار دولت‌های نهم و دهم، تنش نلرزد و متاثر نشود یک ایرانی با شرف نیست. ”

این در حالی است جریانی که مرعشی آن را نمایندگی می کند با ژست های روشنفکری خواستار احترام به همه عقاید شده بودند ولی در عمل و در سخن تنها ترور شخصیت نصیب مخالفان آنها شده است.

از این دوستان باید پرسید میلیون ها ایرانی که در دو دور انتخابات سال ۸۴ و در انتخابات سال ۸۸ به نامزدی رای دادند که مورد نظر آنها نبود، آیا انسان های بی شرفی بودند؟ آیا اگر فردی هم احمدی نژاد را دوست داشته باشد و هم روحانی ، نصفش بی شرف است و نصفش شرف دارد؟ از این دوستان باید پرسید انسان های محرومی که در دولت های شما زیر چرخ های تصمیمات غلط شما له می شدند و در دولت گذشته فرصت نفس کشیدن پیدا کردند، ایرانی نیستند؟ آیا انها نباید از نفت سهمی ببرند چون براساس تز اقتصادی شما ، مستضعفان بی عرضه هستند؟

اما جالب تر آنکه مرعشی در طول گفتگو با ادبیات طلب کارانه نظام را به خاطر برخورد با فتنه گرانی که ۳۲۴ هزار میلیارد تومان تنها در سال ۸۸ ضرر اقتصادی به کشور وارد کردند مورد مواخذه قرار می دهد و در ادعایی جالب می گوید علت بیکاری در کشور ممنوع تصویری یک حامی فتنه و رییس دولت اصلاحات است!

حال آنکه در میانگین نرخ بیکاری در دولت‌های پنجم و ششم ۹.۱ درصد ، در دولت‌های هفتم و هشتم ۱۲.۸ درصد و در دولت‌های نهم و دهم پیش از ممنوع التصویری رییس دولت اصلاحات ۱۱.۷ درصد بوده است.

اما طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، در دولت یازدهم نرخ بیکاری ۱۰.۸ درصد بوده است.