به گزارش“سیرجان خبر” مجمع انتخاباتي رياست فدراسيون کشتي صبح امروز (شنبه) به رياست نصرالله سجادي در آکادمي ملي المپيک برگزار شد و رسول خادم با 37 راي از 38راي ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رييس فدراسيون کشتي انتخاب شد.

علاوه بر خادم، محمدرضا توپچي، حميد سيفي، علي بديع و مجتبي شيرازي کانديداي رياست فدراسيون کشتي بودند.

عباس جديدي هم که کانديدا بود به خاطر عضويت در شوراي اسلامي شهر تهران و منع قانوني توسط سازمان بازرسي کل کشور اجازه حضور در انتخابات رياست فدراسيون کشتي را نداشت.

بهرام افشارزاده، دبير کل کميته ملي المپيک، حميد بني تميم دبير مجمع، محمد ابراهيم امامي به عنوان نماينده داوران، محمد طلايي به عنوان نماينده مربيان، اميد نوروزي، احسان لشگري و قاسم رضايي به عنوان نماينده ورزشکاران و ناصر طالبي و احمد گواري به عنوان نمايندگان وزارت ورزش و جوانان در اين مجمع حضور داشتند.

علي بديع، محمد رضا توپچي و حميد سيفي از کانديداهاي حاضر در اين مجمع پس از صحبت‌هاي خود به نفع رسول خادم از انتخابات کنار رفتند.

در مجمع امروز 38 نفر حضور داشتند و رييس هيات کشتي فارس غايب مجمع بود.