به گزارش“سیرجان خبر” مسوول هیات تیراندازی سیرجان گفت: بیش از 50 نفر در این مسابقات شرکت کردند.

عنایت عباسی افزود: محمدرضا کریم الدینی، سید مجتبی حسینی و سید رضا حسینی از شهرداری، سید محمد موسوی، رضا زیدآبادی و ابراهیم شول از ادارات و حقوقدانان، الهه رفعتی، فاطمه اسفندیاری و آرزو نوروزی از برگزیدگان المپیادها عناوین برتر را کسب کردند.

وی گفت: عزیزالله هندیزی، جمشید پوریا و منصور سرافراز و همچنین ناهید خسروی، مهدیه آباده و مریم مقدم در بخش ضایعات نخاعی و معلولان به مقام های برتر رسیدند و از آنها تجلیل شد.