به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی “سیرجان خبر” مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان از رهایی 900 قطعه  بچه ماهی در استخر های پرورش ماهی شهرستان سیرجان خبر داد.

احمد مسعودی به خبرنگار ما گفت: با توجه به ورود به فصل سرما و ایجاد شرایط جوی مناسب جهت پرورش ماهیان سردابی در نیمه دوم سال و به منظور ایجاد افزایش تولید آبزیان 9هزار قطعه بچه ماهی در استخر های شهرستان سیرجان رها شدند.

وی بیان کرد: پرورش ماهی به منظور استفاده بهینه و جلوگیری از هدر رفتن منابع آبهای کشاورزی این تعداد ماهی توسط بخش خصوصی در استخر های شهرستان سیرجان رها سازی شدند.

مسعودی اظهار داشت: این تعداد ماهی از نوع قزل آلا هستند که با وزن سی گرم و در چهار استخر ذخیره آب کشاورزی رها سازی شدند که در این راستا به طور مستقیم برای چهار نفر اشتغال زایی شده است.

وی ادامه داد: مدت زمان بهره وری از این گونه آبزیان در مدت 6 تا5 ماه است که از رها سازی این 900بچه ماهی حدود سه تن گوشت ماهی وارد بازار می گردد.