به گزارش خبرنگار سرویس عکس”سیرجان خبر” سینما قدس سیرجان که بعنوان تنها سینمای این شهرستان محسوب می شود این روز ها در تعطیلی به سر می برد.

http://s3.picofile.com/file/8211698018/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C.jpghttp://s3.picofile.com/file/8211698326/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C1.jpghttp://s6.picofile.com/file/8211698434/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C2.jpghttp://s6.picofile.com/file/8211698484/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C3.jpg