“سیرجان خبر” رئیس جمهوری کشورمان پس از آنکه از سفر نیویورک بازگشت، تنها در یک برنامه آن هم در جلسه هیئت دولت دیده شد و این روزها خبری از حسن روحانی در محافل و مجامع عمومی نیست.

ظاهرا رئیس جمهوری بعد از سفر چند روزه به نیویورک و بازگشت به ایران، چند روزی را در استراحت بسر می برد. این در شرایطی است که از یک سو پیکر مطهر جان باختگان حادثه منا همچنان در عربستان است و خانواده های داغدار آنها در انتظار یک اقدام موثر از سوی دولت برای بازپس گیری ابدان مطهر هستند.

 از سوی دیگر لازم به ذکر است که آیا بهره گیری از هواپیمای اختصاصی در سفر رفت و برگشت به نیویورک و استراحت رئیس جمهور در سفر 13 ساعته، نتوانسته شرایط استراحت را برای حسن روحانی ایجاد کند که این روزها به جای پیگیری وضعیت حادثه دیدگان فاجعه منا، در استراحت به سر می برد؟