به گزارش“سیرجان خبر” علیرضا رزم‌حسینی در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان اظهار داشت: رئیس جمهور در آینده‌ای نزدیکی به استان کرمان سفر می‌کند و ستاد تدوین پروژه‌های مهم استان کرمان به ریاست معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان تشکیل شده است.

استاندار کرمان یادآور شد: باید تصویر واقعی از استان کرمان به رئیس جمهور ارائه کنیم و نیازهای این استان هم مطرح شود تا اعتبارات جدید را وارد کرمان کنیم.

رزم‌حسینی تصریح کرد: باید فکر اساسی برای مصرف آب در بخش کشاورزی شود و کشت‌های جایگزین مدنظر کشاورزان قرار گیرد.

وی افزود: مدیران باید در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان کرمان شرکت کنند و اگر یک مدیر عالی‌رتبه چند جلسه در شورای برنامه‌ریزی شرکت نکند در جلسه بعدی از ورود وی جلوگیری می‌کنیم.

استاندار کرمان متذکر شد: نقش توسعه‌گرایی شرکت‌های معدنی بسیار مهم است و ما نباید ۴۰ سال دیگر خندق‌هایی به عمق ۳۰۰ یا ۴۰۰ متر در استان کرمان داشته باشیم که حاصل استخراج معادن است و نفعی هم به مردم نرسیده است.

رزم‌حسینی عنوان کرد: شرکت‌های مهم مانند مس و گل‌گهر باید در برنامه‌ریزی توسعه استان کرمان نقش اساسی داشته باشند.