به گزارش“سیرجان خبر” احمد مسعودی اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی و خاک مناسب برای این گیاه دارویی و به ویژه که کمبود آب توانسته این گیاه را جایگزین دیگر محصولات کشاورزی کند، رونق خوبی داشته است.

وی عنوان کرد: امسال 15 هکتار توسط کشاورزان در شهرستان به کاشت زعفران اختصاص یافته است و طی دو سال گذشته نیز 25 هکتار زعفران را کشاورزان کاشت کردند.

مسعودی گفت‌: کشاورزانی که اقدام به کاشت زعفران می‌کنند، 200 میلیون ریال تسهیلات بانکی با بهره کم دریافت می‌کنند و در سال‌جاری زعفران‌کاران برای دریافت 18 میلیارد ریال به بانک معرفی شدند.

وی درآمد‌زایی و اشتغال را از مزایای کاشت زعفران عنوان کرد و افزود‌: با توجه به مشکل کم‌آبی و خشک شدن برخی باغ‌های پسته در منطقه ما به دنبال راهکارهای کشت جایگزین در شهرستان هستیم که یکی از این محصولات زعفران است.

مسعودی خاطرنشان کرد: کشاورزان و زعفران‌کاران نیز از عملکرد محصول زعفران در سیرجان رضایت دارند.