به گزارش خبرنگار حماسه و دفاع “سیرجان خبر”،  با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، همزمان با سراسر کشور رژه‌ با شکوه نیروهای مسلح در سیرجان برگزار شد.

این مراسم صبح امروز با حضور نیروهای نظامی وانتظامی مسئولین ادارات و مردم ولایی شهرستان از مقابل بازار واقع در خیابان امام خمینی(ره)  برگزار شد.

در پایان نیز یگان های نمونه سپاه، بسیج، ارتش و نیروی انتظامی از مقابل جایگاه رژه رفتند.

در ادامه تصاویر این مراسم باشکوه را مشاهده کنید…

rezhe 31 shah;rfivaddhjrrezhe 31 shah;rivabdhjrrezhe 31 shah;rivadhjrrezhe 31 shah;rivaddhjrrezhe 31 shah;rivahjrrezhe 31 shahriva;42rrezhe 31 shahriva;d42rrezhe 31 shahriva;fd42rrezhe 31 shahriva2rrezhe 31 shahriva42bcnrrezhe 31 shahriva25h6rrezhe 31 shahriva42rrezhe 31 shahriva256rrezhe 31 shahriva452rrezhe 31 shahriva4fgll;2rrezhe 31 shahriva4ll;2rrezhe 31 shahrivab2rrezhe 31 shahrivfaokjrrezhe 31 shahrivk3rrezhe 31 shahrivahjrrezhe 31 shahrivassfrrezhe 31 shahrivfaorrezhe 31 shahrivasr rezhe 31 shahrivar rezhe 31 shahrivaor rezhe 31 shahrivag52r rezhe 31 shahrivafr