به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر”، در راستای ارتقا سطح امنیت جامعه مانور یگان ویژه موتوری نیروی انتظامی روز گذشته در سیرجان برگزار شد.
در حاشیه این مراسم سرهنگ ایران نژاد؛ جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان به خبر نگار ما گفت: ارتقا امنیت و احساس آرامش مردم از وظایف نیروی انتظامی است، برگزاری چنین برنامه هایی باعث ارتقا سطح امنیت شهر می شود و مردم بدانند نیروی انتظامی هیچ گاه آنها را تنها نخواهد گذاشت و تلاش می کند که مردم با آرامش زندگی کنند.
وی اظهار داشت: با راه اندازی گروه 20نفره یگان ویژه موتوری در سطح شهرستان، برخورد با ارازل و اوباش نیز شدت خواهد گرفت و انشاالله با اجرای اینگونه برنامه ها شاهد کاهش محسوس تحرکات ارازل و اوباش در سطح شهر باشیم.
ایران نژاد ضمن بیان این نکته که هفته ناجا فرصتی مناسب برای نمایش اقتدار پلیس است، گفت: با فرارسیدن هفته ناجا نیروی انتظامی برنامه های فرهنگی و امنیتی زیادی را به اجرا خواهد گذاشت و انشاالله شاهد نمایش توانمندی، اقتدار، کارآمدی و هوشمندی پلیس در این هفته خواهیم بود.

manovr niro entezami2 manovr niro entezami5 manovr niro entezami4 manovr niro entezami1 manovr niro entezami8 manovr niro entezami6 manovr niro entezami7