زلزلهزلزله‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۹ و ۳۷ دقیقه و ۱۸ ثانیه دیشب شهرهجدک در شهرستان راور را لرزاند.

به گزارش“سیرجان خبر”، این زمین لرزه در موقعیت مکانی 30.73 شمالی و 57.19 شرقی زمین و در فاصله 30 کیلومتری بخش چترود شهرستان کرمان رخ داد که این بخش نیز از ظهر دیروزتاکنون سه بار لرزیده است.
این زمین‌لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و24 کیلومتری منظقه هجدک روی داده است.
از حوالی ظهردیروز تاکنون شش زلزله شامل سه زمین لرزه به بزرگی2.4، 3.7 و 4.3 ریشتر حوالی چترود در شهرستان کرمان، یک زمین لرزه به بزرگی 3.3 ریشتر هجدک در شهرستان راور، یک زمین لرزه به بزرگی 3 ریشتر محمدآباد در شهرستان‌ریگان و یک زمین لرزه دیگر به بزرگی 2.2 ریشتر یزدانشهردر شهرستان زرند را به لرزه درآورده است.