به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه ساعت ۰۳:۵۰:۲۷.۴  با قدرت 4 ریشتر در فاریاب، کرمان ثبت شده است.
تاریخ وقوع زلزله:

جمعه، 14 آذر 1393 در 03:50:27
(وقت محلی – تهران)

2014-12-05 00:20:27
(UTC)
بزرگی زلزله:

۴.۰
نوع بزرگی:

MN
موقعیت رومرکز زلزله:     ۲۸.۳۹ شمالی و ۵۷.۲۵ شرقی
عمق:     ۱۰ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی:     ۰.۸۷+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی
۲.۲۲+/-  کیلومتر  در جهت شرقی – غربی
منطقه:استان کرمان

فاصله‌ها:

37 کیلومتری فاریاب، کرمان
55 کیلومتری جیرفت، کرمان
58 کیلومتری عنبرآباد، کرمان
منبع:موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران