به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی“سیرجان خبر”، نمایش زمستان 66 به کارگردانی امین شیبانی در سیرجان به روی صحنه تئاتر خواهد رفت.

زمستان 66 نوشته محمد یعقوبی است، این نمایش در زمان بمباران های عراق بر شهر های ایران است اما به موضوع جنگ در آن اشاره نشده است و صرفا به دلیل استقبال مردم از نمایش های طنز و کمی از کمدی در این نمیش استفاده شده است.

این نمایش پس از پنجم آذر ماه به مدت نه شب در سالن فردوسی اداره ارشاد از ساعت 18 بر روی صحنه خواهد رفت.