به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی “سیرجان خبر” زنگ سرشماری کشاورزی روز گذشته با حضور جمعی از مسئولین در دبستان مهدیه نواخته شد.

در این مراسم فرماندار سیرجان گفت: دقت لازم در سرشماری باید انجام شود تا یک آمار صحیح از کشاورزان داشته باشیم تا در مواقع ضروری دچار مشکل نشویم و خدمات به طور کامل به کشاورزان ارائه شود.

مکی آبادی بیان کرد: از همه دستگاه ها بخصوص اداره جهاد کشاورزی که در این راستا ما را یاری کردند بسیار تشکر می کنم و امیدوارم که با موفقیت این سرشماری انجام شود.